ubezpieczenie dla firmy

Dla kogo?
Pakiet ubezpieczeń Hestia Biznes adresowany jest do firm, prowadzących ewidencję mienia, 
których majątek nie przekracza 15 mln zł.
Korzyści:
Jesteś człowiekiem biznesu. Myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje. Z pakietem Hestia Biznes możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Hestia Biznes stanowi doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą stanąć na drodze do Twojego sukcesu.

Hestia Biznes – same korzyści dla biznesu:
 • bogaty wybór ubezpieczeń mienia – sam decydujesz co ubezpieczasz,
 • szeroki zakres OC działalności - dopasowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb,
 • niskie koszty – kwota składki zależy od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń,
 • system zniżek – abyś mógł zaoszczędzić jeszcze więcej.

Jasne zasady – bez skomplikowanych procedur:
 • łatwo i szybko zawierasz umowę – wnioski i polisy mają prostą, przejrzystą formę,
 • nie tracisz czasu - ubezpieczenia odnawiasz równocześnie,
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu – otrzymujesz je we wspólnej książeczce,
 • otrzymujesz najlepszy przewodnik po ubezpieczeniach – książeczkę ze wszystkimi dokumentami ubezpieczeniowymi i wskazówkami, jak postępować w razie szkody,
 • w przypadku szkody kontaktujesz się z Ergo Hestią przez nowoczesny system obsługi Klientów; szkodę zgłaszasz telefonicznie.


Opis:
Pakiet Hestia Biznes to zestaw 11 ubezpieczeń dających wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:
 • pożarem, zalaniami, gradobiciem,
 • kradzieżą z włamaniem,
 • rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi),
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.

Jeśli nie chcesz zastanawiać się od czego masz chronić swoje mienie kup pakiet Hestia Biznes w opcji ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczeniem wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.

W pakiecie Hestia Biznes możesz ubezpieczyć:
 • budynki i budowle, 
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia, 
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
 • przenośne urządzenia elektroniczne, 
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu, 
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz, 
 • pieniądze lub biżuterię, 
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
 • oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bez dodatkowych kosztów:
 • odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody, a także koszty poszukiwania przyczyn szkody,
 • zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej.

Za niewielką dopłatą natomiast:
 • obejmiemy ochroną wyposażenie, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia,
 • rozszerzamy ubezpieczenie o ochronę przed atakami terrorystycznymi,
 • odpowiemy za szkody w środkach obrotowych powstałych w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych,
 • włączymy klauzule dodatkowe dostosowane do potrzeb Twojej działalności.

W ramach dodatkowego rozszerzenia pakietu Hestia Biznes:
 • pomożemy w przezwyciężeniu trudności, jakie spotkają Twoją firmę po wystąpieniu nagłej i nieprzewidzianej szkody,
 • pokryjemy uzasadnione koszty dodatkowe, powstałe w wyniku wynajęcia zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia pracowników, koszty przewiezienia sprzętu i poinformowania Twoich klientów o zaistniałych zmianach i utrudnieniach.

Różne potrzeby – jedno rozwiązanie
Każda firma jest inna, dlatego Hestia Biznes oferuje najszerszy na rynku zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy.

Wsparcie w trudnych sytuacjach
Hestia Biznes oferuje kompleksowy pakiet USŁUG BIZNES ASSISTANCE, dzięki któremu:
 • możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (assistance serwisowy),
 • w razie zdarzenia na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (assistance medyczny),
 • m.in. pomożemy w znalezieniu informacji prawnej (assistance informacyjny).
 • Realnie niskie koszty

Składka w pakiecie Hestia Biznes uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia. Ale to nie wszystko – Klienci Hestii korzystają także z systemu zniżek za:
 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (do 20%),
 • dodatkowe zabezpieczenia (do 50%),
 • wprowadzenie franszyz redukcyjnych (do 20%).

Co jeszcze możesz otrzymać wraz z pakietem Hestia Biznes?
 • ubezpieczenia komunikacyjne z dużymi zniżkami (do 25%) od stawek taryfowych,
 • 10% zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez Ergo Hestię.
Ċ
Daniel Bartkowiak,
26 sie 2013, 06:15